BURAK SEZGİN
YÜZME KULÜBÜ

Başarısı daim, çalışması eğlenceli; antrenörleri, sporcuları ve velileriyle her geçen gün sayısı artan büyük bir aileyiz. "

HAKKIMIZDA

Burak Sezgin Yüzme Kulübü, 2014 yılının Ekim ayında, antrenörlerimiz İbrahim Burak Sezgin ve Pınar Sezgin’in bir araya gelerek, bilgi ve tecrübelerini sprocularına daha etkin aktarabilmesi amacı ile kurulmuştur.

Kuruluşunda var olan, aynı zamanda her geçen gün katılmaya devam eden sporcuları ve onların değerli aileleriyle günden güne büyüyen geniş bir aile haline gelmiştir. Kulübümüz içindeki çeşitli görev dağılımıları, bu büyüyen ailemizde yer alan uzman gönüllüler tarafından yerine getirilmektedir.

Kulübümüz, eğitimin ve çalışmanın hiç bitmeyeceği inancıyla, yenilenmiş bakış açısıyla ve hem karada hem suda yapılan özel antremanlarla başarı yakalamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, yenilenen antreman metotlarını ve bakış açılarını takip etmek kulübümüzde yer alan herkesin ortak düşüncesidir.


Eğitimin ve çalışmanın hiç bitmeyeceği inancıyla hergün yenilenen antreman metodlarını ve bakış açılarını takip etmek kulübümüzde yer alan herkesin ortak düşüncesidir.

MİSYONUMUZ

Sporu yaşam biçimi haline getirip bu doğrultuda doğabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmek, yüzmeyle ilgili küçük yaştan itibaren sporcu yetiştirmek, aynı zamanda yüzme sporunu yapabilmenin gerektirdiği spor disiplininin yanında beslenme şeklini sporcuların ve ailelerinin yaşamlarının parçası haline getirmelerine yardımcı olmaktır.

Sporun evrenselliği ve birleştiriciliği rehberliğinde yapacağımız organizasyonlara insanların katılımını sağlamak kaliteli ve uzun vadeli spor hizmeti vermek en büyük amacımızdır.

 

VİZYONUMUZ

 Sağlıklı genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak,

 Küçük yaştan itibaren spor bilincini aşılamak,

 Yaşadığı çevreyi ve ailesini geliştirmeyi amaçlayan spor kimliğine sahip bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,

 Rekreatif faliyetlerle insanları spor alanında bilinçlendirmek ve eğitimlerine katkı sağlamak,

 Sağlıklı yaşam standartlarının idamesi için yüzme sporunu erken yaştan itibaren benimsetmek,

 Doğru yüzme tekniklerini öğretmek ve etkili bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmak,

 Motor becerilerin gelişmesine yardımcı olmak,

 Sorumluluk alma ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştirmek,

 Sporcu olmanın gerektirdiği beslenme şekli ve yaşam biçimini öğretmek,

 İnsanların su korkularını yenmelerini sağlamak ve boğulma vakalarının önene geçmede katkı bulunmak,

 Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmak ve uluslar arası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şampiyon sporcular yetiştirmek,

 Lisanslı sporcu yetiştirmek,

 Sorumluluklarını bilen hedeflerini uygulayan saygın bir kulüp haline gelmektir.

(216) 488 34 00

Karlıktepe Mah. Mihrap Sok. No:11/1 Kartal-İstanbul


© Copyright Burak Sezgin Yüzme Kulubü. Bu site Üç Boyutlu Yazılım tarafından hazırlanmıştır.